تماس با نیوشانوش : ۲۵۳۵ ۸۸۰ ۰۹۱۹

آناناس

آناناس گیاهی گرمسیری، بومی آمریکای جنوبی است. این گیاه پس ازکشف، به سرعت در کشورهای گوناگون انتشار یافت ودر نواحی دنیا از جمله استرالیا یافت می شود.

آناناس در آمریکای جنوبی، anana (کلمه ای برگرفته از واژه nanas از زبان سرخپوستی، به معنی «میوه ی عالی») نامیده می شد. برخلاف باور عموم که فکر می کنند این میوه همه جا pineapple نامیده می شود، فقط در انگلیس، ژاپن، کره، لهستان و تعداد اندکی از زبان های دیگر به این اسم نامیده می شود.