تماس با نیوشانوش : ۲۵۳۵ ۸۸۰ ۰۹۱۹

معرفی شرکت نیوشا > نیوشانیک > نیوشاداریان

معرفی شرکت نیوشا | نیوشانیک | نیوشاداریان

معرفی شرکت نیوشا | نیوشانیک یا نیوشا داریان

شرکت “نیوشاداریان” در سال ۱۳۸۵ با موضوع فعالیت تولید، بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی تحت شماره ۲۹۱۹۷۳ در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت گردید. احمد عیوضی، رئیس هیات مدیره نیوشاداریان، متعلق به نسل سوم خانواده «دریانی» است که در تولید و تجارت چای در ایران پیشینه ای ۸۰ ساله دارند.